Книги

2019 – Действителността на недействителното. София: Издателство на НМА „Панчо Владигеров“, 2019.

2017 – Ауратично и театрично. София: ОМДА, 2017.

2013 – Светът като творба: Проблемът за светогледа на естетизма. София: Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ-БАН), 488 с.