Статии

  • Лешков, Андрей. Историйността на естетическото? – ФА. Година XXV. (2017). № 4, с. 98-115.
  • Лешков, Андрей. Живот – Любов – Смърт. (Размисли относно „Кротката“). – В: Съвременни предизвикателства във философията. [Издава Съюзът на учените в България.] Година VII (2017); книга 1, с. 76-95. [СПФ.] Пак той.
  • Лешков, Андрей. Ауратично и Театрично. София: Електронно издателство „Омда“, 2017. (238 с.)
  • Лешков, Андрей. Призванието на мислителите? [2014] – СПФ. Година V (2015); книга 1, с. 104-122. Пак той.
  • Лешков, Андрей и Николай Обрешков. Публичността или химеричното. [От 1997/1998 години.] – В: Списание на Института за модерността. 2010; брой 4: Специален брой – Юли 2010 година (173 с.).
  • Лешков, Андрей. Занаятът на философа. – ФА. Година I. Брой 5-6 (май – юни 1992), с. 60-69.